Bendradarbiaudami su užsienio partneriais, pasinaudojame jų patirtimi ir įvežame į Lietuvą tik vertingiausią, griežtus kriterijus atitinkančią veislinę medžiagą.

Vykdydami veislininkystės programą, kiekvienais metais pasiūlome bandų gerinimui naujus, gerai įvertintus bulius.

Pagrindiniai mūsų partneriai esate JŪS, gerbiamieji Lietuvos ūkininkai.
Mūsų įmonė dirba Jūsų labui.

Apie mus

Įmonėje laikomi Lietuvos ir Vakarų šalių populiariausių veislių buliai – reproduktoriai ir jų sukaupta sperma.
Dėka glaudaus bendradarbiavimo su užsienio partneriais, pasinaudodami jų sukaupta patirtimi, įvežame į Lietuvą tik vertingiausią, griežtus kriterijus atitinkančią genetinę medžiagą.

AB „Lietuvos veislininkystė“ valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba. Bendrovės vienasmenis valdymo organas – Bendrovės direktorius.

  1. Prekyba bulių - reproduktorių sperma
  2. Prekyba kuilių - reproduktorių sperma
  3. Prekyba gyvulių sėklinimo inventoriumi ir priemonėmis
  4. Žemės ūkio gyvulių sėklinimas
  5. Konsultavimas ir tarpininkavimas

Partneriai ir kolegos