Pagrindiniai mūsų partneriai esate JŪS, gerbiamieji Lietuvos ūkininkai.
Mūsų įmonė dirba Jūsų labui.

Vykdydami veislininkystės programą, kiekvienais metais pasiūlome bandų gerinimui naujus, gerai įvertintus bulius.

Bendradarbiaudami su užsienio partneriais, pasinaudojame jų patirtimi ir įvežame į Lietuvą tik vertingiausią, griežtus kriterijus atitinkančią veislinę medžiagą.

Trumpai apie įmonę

Įmonėje laikomi Lietuvos ir Vakarų šalių populiariausių veislių buliai – reproduktoriai ir jų sukaupta sperma.
Dėka glaudaus bendradarbiavimo su užsienio partneriais, pasinaudodami jų sukaupta patirtimi, įvežame į Lietuvą tik vertingiausią, griežtus kriterijus atitinkančią genetinę medžiagą.

Vyksta pastovūs prekybiniai ryšiai su Kanados, Olandijos, Danijos, Vokietijos, Belgijos, Austrijos ir kitų šalių veislininkystės įmonėmis.
Įmonėje kaupiama ir realizuojama Lietuvos ir Danijos žalųjų, anglerų, švedijos žalmargių, airšyrų, džersių, žalmargių ir juodmargių holšteinų, Lietuvos juodmargių, senųjų vietinių veislių, o taip pat įvairių veislių mėsinių bulių spermą.
Nuo 2004 metų įmonėje naudojama naujausia prancūzų IMV Techologies spermos gamybos technologija. Jos įdiegimas užtikrino gaminamos spermos aukščiausią kokybę.