Vykdydami veislininkystės programą, kiekvienais metais pasiūlome bandų gerinimui naujus, gerai įvertintus bulius.

Pagrindiniai mūsų partneriai esate JŪS, gerbiamieji Lietuvos ūkininkai.
Mūsų įmonė dirba Jūsų labui.

Bendradarbiaudami su užsienio partneriais, pasinaudojame jų patirtimi ir įvežame į Lietuvą tik vertingiausią, griežtus kriterijus atitinkančią veislinę medžiagą.

AB „Lietuvos veislininkystė“ skelbia nereikalingo, netinkamo naudoti turto viešąjį tiesioginį aukcioną

AB „Lietuvos veislininkystė“ skelbia nereikalingo, netinkamo naudoti turto viešąjį
tiesioginį aukcioną, kuris vyks 2018 m. birželio 26 d. 10 val. adresu: Tilžės g.
335, Sutkūnų k., Šiaulių r. savivaldybė. Pirmame aukcione neparduotas turtas
bus parduodamas pakartotiniuose aukcionuose, kurie vyks 2018 m. liepos 4d. 10 val. ir 2018 m. liepos 13 d. 10 val.
Informacija apie parduodamą turtą ir pardavimo sąlygas skelbiama bendrovės
interneto tinklalapyje www.veislita.lt. Parduodamą turtą galima apžiūrėti darbo
dienomis 10–15 val. iš anksto susitarus. Informacija teikiama tel. (8 41) 507 100.
Atsakingas asmuo – gamybos skyriaus viršininkas Stanislovas Bavaras, tel. 8 686
50 095. Minimalus kainos kėlimo intervalas – 20 eurų. Dalyvavimas aukcione
nemokamas. Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma grynaisiais pinigais arba
banko pavedimu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Aukciono rengėjas už įsigyto
turto kokybę neatsako ir nepriima jokių pretenzijų.