Vykdydami veislininkystės programą, kiekvienais metais pasiūlome bandų gerinimui naujus, gerai įvertintus bulius.

Bendradarbiaudami su užsienio partneriais, pasinaudojame jų patirtimi ir įvežame į Lietuvą tik vertingiausią, griežtus kriterijus atitinkančią veislinę medžiagą.

Pagrindiniai mūsų partneriai esate JŪS, gerbiamieji Lietuvos ūkininkai.
Mūsų įmonė dirba Jūsų labui.

Dėl AB “Lietuvos veislininkystė“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Informuojame, kad 2019-10-08, 11.00 val. LR Žemės ūkio ministerijoje, adresu Gedimino pr. 19, LT01103 Vilnius, Lietuvos Respublika, įvyks AB „Lietuvos veislininkystė“ (kodas 302705528, buveinės adresas Tilžės g. 335, Sutkūnų k., LT76116 Šiaulių r. sav., Lietuvos Respublika) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tie asmenys, kurie yra akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos (penktosios darbo dienos iki Susirinkimo) pabaigoje. Susirinkimo sušaukimo iniciatorius ir organas, priėmęs sprendimą sušaukti Susirinkimą – akcininkas - LR Žemės ūkio ministerija. Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl AB „Lietuvos veislininkystė“ valdybos nario atšaukimo ir naujo valdybos nario rinkimo.
2. Kiti klausimai.
Sprendimų projektus ir kitą informaciją teikia bendrovės vadovas bendrovės buveinėje arba raštu įstatyme nustatyta tvarka.

AB „Lietuvos veislininkystė“ akcininkas – LR Žemės ūkio ministerija