>

AB "Lietuvos veislininkystė” skelbia konkursą direktoriaus pareigoms užimti

  • Titulinis
  • Naujienos
  • AB "Lietuvos veislininkystė” skelbia visuotinį akcininkų susirinkimą

„Informuojame, kad 2023-01-13 įvyks AB „Lietuvos veislininkystė“ (kodas 302705528, buveinės adresas Tilžės g. 335, Sutkūnų k., LT76116 Šiaulių r. sav., Lietuvos Respublika) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tie asmenys, kurie yra akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos (penktosios darbo dienos iki Susirinkimo) pabaigoje. Susirinkime prašome balsuoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 21 str. 3 d. numatytu būdu – raštu užpildant ir iš anksto pateikiant Bendrovei bendrąjį balsavimo biuletenį. Susirinkimo sušaukimo iniciatorius, priėmęs sprendimą sušaukti Susirinkimą – bendrovės valdyba. Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl AB „Lietuvos veislininkystė“ vadovo darbo užmokesčio tvarkos nustatymo.
  2. Kiti klausimai.

Dėl bendrojo balsavimo biuletenio, taip pat sprendimo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo projekto ir kitų dokumentų, susijusių su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke, gavimo prašome kreiptis nuo 2023 m. sausio 08 d. elektroninio pašto adresu buhalterija@veislita.lt. Tinkamai užpildytą balsavimo raštu biuletenį prašome siųsti elektroninio pašto adresu buhalterija@veislita.lt, ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki Susirinkimo, taip pat registruotu laišku ar kitais būdais biuletenio originalą pristatyti Bendrovės adresu Tilžės g. 335, Sutkūnų k., LT76116 Šiaulių r. savivaldybė.

AB „Lietuvos veislininkystė“ valdyba“