>

AB "Lietuvos veislininkystė” skelbia visuotinį akcininkų susirinkimą

  • Titulinis
  • Naujienos
  • AB "Lietuvos veislininkystė” skelbia visuotinį akcininkų susirinkimą
„2023 m. balandžio 27 d. 11.00 val. įvyks AB „Lietuvos veislininkystė“, (kodas 302705528, buveinės adresas Tilžės g. 335, Sutkūnų k., LT76116 Šiaulių r. sav., Lietuvos Respublika) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Susirinkimas įvyks Bendrovės buveinėje, adresu Tilžės g. 335, Sutkūnų k., LT76116 Šiaulių r. sav., Lietuvos Respublika. Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tie asmenys, kurie yra akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos (penktosios darbo dienos iki Susirinkimo) pabaigoje. Akcininkų registracijos pradžia 10.00 val. Susirinkimo sušaukimo iniciatorius, priėmęs sprendimą sušaukti Susirinkimą – bendrovės valdyba. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Dėl AB „Lietuvos veislininkystė“ 2022 m. metinio pranešimo. 2. Dėl audito ataskaitos ir auditoriaus išvados. 3. Dėl AB „Lietuvos veislininkystė“ 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo. 4. Dėl AB „Lietuvos veislininkystė“ 2022 m. pelno (nuostolių) paskirstymo. 5. Kiti klausimai. Susipažinti su sprendimų projektais ir kitais dokumentais, susijusiais su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke, akcininkai galės darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. Bendrovės buveinėje, adresu Tilžės g. 335, Sutkūnų k., LT76116 Šiaulių r. sav., Lietuvos Respublika arba kreipiantis elektroniniu paštu buhalterija@veislita.lt. AB „Lietuvos veislininkystė“ valdyba“