>

AB "Lietuvos veislininkystė” skelbia konkursą direktoriaus pareigoms užimti

 • Titulinis
 • Naujienos
 • AB "Lietuvos veislininkystė” skelbia konkursą direktoriaus pareigoms užimti

AB „Lietuvos veislininkystė“ – viena didžiausių veislinių bulių spermos gamyba ir pardavimais užsiimančių įmonių Lietuvoje. Įmonės komanda bendradarbiauja su Lietuvos ūkininkais ir vysto verslo ryšius su partneriais Lietuvoje ir užsienyje. Įmonėje dirba 36 darbuotojai.

 

Šiuo metu įmonė ieško direktoriaus (-ės), kuris būtų veržlus, strategiškai mąstantis vadovas, gebantis telkti komandą, kurti ir vystyti rezultatyvią įmonės veiklą:

 

Direktorius (-ė)

 

Visi kandidatai turi turėti išsilavinimą, žinias, profesinius įgūdžius ir patirtį, reikalingą direktoriaus pareigų vykdymui, atitikti bendruosius, specialiuosius ir vertybinius reikalavimus. Papildomos kompetencijos ir patirtys bus vertinami kaip privalumas.

 

Bendrieji reikalavimai (privaloma):

 • Aukštasis universitetinis arba jam prilygstantis išsilavinimas;
 • Geri anglų kalbos įgūdžiai (ne žemesnės nei B1 lygis);
 • Ne trumpesnė nei 3 (trijų) metų vadovaujamo darbo patirtis. 
 • Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);.

Specialieji reikalavimai (vertinama):

 • Įmonės strategijos formavimo ir įgyvendinimo gebėjimai bei patirtis;
 • Veiklos, finansų ir rizikų valdymo patirtis;
 • Verslo plėtros patirtis;
 • Bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;
 • Sėkminga pokyčių valdymo ir organizacijų vystymo patirtis;
 • Teisės aktų, reglamentuojančių valstybės valdomų įmonių veiklą, darbo santykius, viešuosius pirkimus, finansinę atskaitomybę, korupcijos prevenciją ir kitų, susijusių su įmonės tinkamos veiklos užtikrinimu, išmanymas;
 • Efektyvus vadovų komandos motyvavimas.

 

Bus laikoma privalumu (vertinama):

 • Gyvulininkystės, veterinarijos mokslų studijų krypties aukštasis universitetinis išsilavinimas;
 • Patirtis ūkinių gyvūnų veislininkystės srityje;
 • Lyderystės gebėjimai;
 • Komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją.

 

Vertybiniai reikalavimai (privaloma):

 • Turi būti nepriekaištingos reputacijos;
 • Turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant pareigas, kiltų interesų konfliktas;
 • Turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 • Per pastaruosius 5-erius metus kandidatas turi būti neatšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.
 • Nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme, dėl kurių asmuo negali dirbti valstybės valdomos įmonės vadovu.

 

Atlygis:

 • Nuo 2900 iki 3448 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių.

ir kintamas metinis priedas – maksimaliai 4 (keturi) pastovaus darbo užmokesčio dydžiai (priklausomai nuo rezultatų).

 

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

 • Paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (priedas nr.1);
 • Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (priedas Nr.2);
 • Gyvenimo aprašymas (CV) (laisva forma);
 • Motyvacinis laiškas (laisva forma).

 

AB „Lietuvos veislininkystė“ valdybos atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams bei nepriklausomumo kriterijams.

 

Terminai ir kontaktai:

 • Dokumentų pateikimo terminas iki 2022 m. lapkričio 30 d. imtinai. 
 • Dokumentus prašome siųsti el. paštu: atrankalv@gmail.com, temoje nurodant „Atranka į AB „Lietuvos veislininkystė“ direktoriaus (-ės) pareigas“.
 • Kontaktinis asmuo – AB „Lietuvos veislininkystė“ valdybos pirmininkė Ligita Ralienė tel.
 • +370 699 45872    

 

Paskutinė dokumentų pateikimo data 2022 m. lapkričio 30 d.
  

PRIEDAI:

1. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija;

2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo.