>

Darbuotojų mokymai korupcijos atsparios aplinkos kūrimo klausimais

Siekdama užtikrinti savo veiklos viešumą, skaidrumą ir didinti visuomenės pasitikėjimo lygį, AB"Lietuvos veislininkystė" patvirtino ir vykdo Korupcijos prevencijos politiką ir sudaro galimybes darbuotojams gauti infomaciją ir vykdo mokymus korupcijos prevencijos žiniomis didinti.
Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas

Darbuotojų mokymai 2022m.

Skaidrės