>

Apie mus

Apie įmonę

Bendradarbiaudami su užsienio partneriais, pasinaudojame jų patirtimi ir įvežame į Lietuvą tik vertingiausią, griežtus kriterijus atitinkančią veislinę medžiagą. Vykdydami veislininkystės programą, kiekvienais metais pasiūlome bandų gerinimui naujus, gerai įvertintus bulius. Pagrindiniai mūsų partneriai esate JŪS, gerbiamieji Lietuvos ūkininkai. Mūsų įmonė dirba Jūsų labui. Vykdydami veislininkystės programą, kiekvienais metais pasiūlome bandų gerinimui naujus, gerai įvertintus bulius.

Tikslai