>

Atsakingas asmuo už Korupcijos prevenciją

AB ,,Lietuvos veislininkystė“ direktoriaus įsakymu, ši funkcija pavesta už antikorupcinės aplinkos kūrimą atsakingiems asmenims:

  • AB ,,Lietuvos veislininkystė“ gamybos skyriaus viršininkui Stanislovui Bavarui, tel. +37068650095 el. paštas info@veilita.lt

Jeigu norėtumėte pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, prašom pateikti siūlymus nurodytais kontaktais, taip pat tai padaryti galite  tiesiogiai atvykus į AB ,,Lietuvos veislininkystė“, ar pateikti paštu, adresu Tilžės g. 335, Šiaulių r. Sutkūnų k. LT-76116 Lietuva